Wyjazdy

Działanie 9 – Wyjazdy edukacyjno-integracyjne
w tym:

Wyjazd do Chełmna (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja uczestników, stworzenie okazji do spędzania czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, wzajemnego wspierania się. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii kraju, zwiedzenia ruin zamku krzyżackiego, a przy okazji wyjścia z grupą na wspólną kawę do lokalnej kawiarni, rozmowę, zapomnienia o problemach. Dzięki wyjazdowi do „miasta zakochanych”, cała wyprawa nabierze emocjonalnego charakteru, uświadomi uczestnikom, że uczucia, życie z innymi ludźmi są ważne, bez względu na wiek. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, bilety wstępu, obiad i poczęstunek w kawiarni oraz przewodnik.

Wyjazd nad Zalew Koronowski/Bory Tucholskie (3 dni)
Celem wyjazdu jest integracja osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu z mieszkańcami tej samej miejscowości/okolicy, stworzenie okazji do spędzenia czasu w grupie, rozmowy, nawiązania nowych znajomości. Wspólne spędzenie trzech dni, wspólne aktywności zasymilują uczestników projektu z ich lokalnym środowiskiem, sprawią, że osoby te poznają nowych ludzi lub poznają lepiej tych, których już znają, a z którymi mieli ograniczony kontakt. Przebywanie na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu, udział w zajęciach prozdrowotnych. np. joga na świeżym powietrzu, zajęcia nordic-walking lub podobne, zmobilizuje uczestników wyjazdu do spacerów i innych aktywności służących podniesieniu stanu zdrowia. Trzy dni będą sprzyjały nawiązaniu bliższych kontaktów, podzieleniu się swoimi troskami i otrzymaniu wsparcia, zainicjowaniu ewentualnych wspólnych działań lokalnych. W ramach wyjazdu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami lokalnej kultury (np. twórcy lub osoby kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu), dzięki któremu uczestnicy projektu będą mieli okazję, by porównać kulturę i tradycję własnego regionu z kulturą i tradycją lokalną. Będzie to także szansa na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń. Zorganizowana zostanie także wycieczka integracyjno-krajoznawcza – rejs łodzią po Zalewie Koronowskim /rejs po jeziorze w Borach Tucholskich – która sprawi, iż uczestnicy projektu przekonają się, iż w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajdują się obszary atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym, co stanie się impulsem do zwiększenia ich własnej aktywności i zmobilizuje do alternatywnego spędzania wolnego czasu. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, noclegi w standardzie pensjonatowym, całodniowe wyżywienie (3 posiłki + deser/podwieczorek), program animacyjny i program prozdrowotny.

Wyjazd do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca kultury, które warto od czasu do czasu odwiedzić. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Wyjazd do Torunia stanie się także okazją do zwiedzenia miasta pod opieką profesjonalnego przewodnika. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania historii tego miasta, zwiedzania ruin zamku krzyżackiego, a także wspólnego wyjścia do lokalnej kawiarni, gdzie będą mogli zapomnieć o codziennych problemach, a także doświadczyć życia w pełni. Po zwiedzaniu miasta uczestnicy projektu wezmą udział w przedstawieniu teatralnym, jakie aktualnie będzie wystawiane w znanym i cenionym za profesjonalizm Teatrze im. Wilama Horzycy. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżycia estetycznego i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, przewodnik, bilety wstępu do teatru, poczęstunek w kawiarni, obiad.

Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca kultury, które warto od czasu do czasu odwiedzić. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Wyjazd do Bydgoszczy stanie się także okazją do zwiedzenia miasta pod opieką profesjonalnego przewodnika (między innymi do zwiedzenia zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej i Muzeum Okręgowego). Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania historii tego miasta, zwiedzania jego najstarszej części, a także wspólnego wyjścia do lokalnej kawiarni, gdzie będą mogli zapomnieć o codziennych problemach, a także doświadczyć życia w pełni. Po zwiedzaniu miasta uczestnicy projektu wezmą udział w przedstawieniu operowym (opera/operetka/balet/musical – wg aktualnego na czas wyjazdu repertuaru), jakie aktualnie będzie wystawiane w znanej i cenionej za profesjonalizm Operze Nova. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżycia estetycznego i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do opery, poczęstunek w kawiarni.