Wsparcie prozdrowotne

Działanie 5 – Fizjoterapia
Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu, które często odczuwają pogorszenie stanu zdrowia – po pierwsze z powodu rozwijających się chorób przewlekłych, a po drugie ze względu na spadającą wraz z wiekiem zdolność regeneracji organizmu. Dzięki fachowej pomocy fizykoterapeuty uczestnik projektu (w szczególności osoby w dojrzałym wieku) stanie się sprawniejszy fizycznie, dzięki czemu codzienne czynności nie będą sprawiały tak dużych kłopotów. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą w walce z chorobami, uśmierzą ból wywołany długotrwałymi dolegliwościami oraz będą zapobiegały rozwojowi chorób. Dzięki lepszej sprawności ruchowej uczestnicy będą mogli uczestniczyć w wielu lokalnych imprezach, a także organizować i współorganizować wydarzenia w lokalnym środowisku.
Łącznie 30 godzin zajęć, tj. 15 spotkań po 2h każde.

Działanie 6 – Pilates
Celem zajęć jest rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni uczestników oraz wzmocnienie ich kondycji i koordynacji ruchowej niezbędnych w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Aktywność ruchowa to także forma terapii i środek antydepresyjny, który będzie służył zmotywowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do wyjścia z domu i działania w zespole. Celem zajęć jest także aktywizacja uczestników projektu, zmobilizowanie ich do ruchu i działania w grupie. Zajęcia mają na celu pokazanie, iż w grupie łatwiej zmobilizować się do aktywności, a wspólne działanie daje dużo satysfakcji, a także wzmacnia elastyczność ciała. Dzięki zajęciom uczestnicy projektu będą mieli możliwość popracować nad kondycją, co pomoże w poprawie wydolności układu krążenia. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem. W dwóch ostatnich spotkaniach (2x2godz) będą mogli uczestniczyć także zainteresowani mieszkańcy obszaru LSR spoza grupy docelowej, tj. nie będący uczestnikami projektu. Celem wspólnych zajęć będzie integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem a także zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o swoje zdrowie. Ponadto wspólne zajęcia zaangażują członków lokalnej społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą doskonałą okazją do swobodnych rozmów, podczas których zwłaszcza osoby starsze chętnie dzielą się swoimi sprawami, troskami. Kontakt z drugim człowiekiem będzie dla nich swoistą terapią. Przewidziane jest uczestnictwo dodatkowo min. 15 osób w każdym z tych 2 spotkań.
Łącznie 20 godzin zajęć, tj. 10 spotkań po 2h każde.