Rozwój zainteresowań

Działanie 1 – Język angielski
Celem zajęć jest doskonalenie sprawności intelektualnej uczestników projektu – osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki zajęciom z języka angielskiego uczestnicy będą motywowani do wysiłku umysłowego, a aktywność umysłowa sprawi, że będą efektywniej funkcjonować w społeczeństwie, a także będzie chronić przed stagnacją umysłową, która może prowadzić do demencji. Dzięki znajomości podstaw języka obcego możliwym stanie się porozumiewanie się poza granicami kraju, a tym samym uczestnicy staną się bardziej otwarci na wypoczynek poza granicami kraju, poznawanie innych kultur. Znajomość podstaw języka angielskiego sprawi, że to, co jest łatwe dla młodszego pokolenia, stanie się dostępne i osiągalne również dla nich, dzięki czemu zacierać się będzie poczucie braku pewności siebie dotycząca braku znajomości języków obcych. Uczenie się w grupie będzie okazją do poznania innych osób oraz poszukiwania nowych pasji.
Łącznie 30 godzin zajęć, tj. 20 spotkań po 1,5h każde.

Działanie 2 – Nowoczesne gotowanie
Celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych metod gotowania oraz wzrost świadomości dotyczący tego, iż to, co zdrowe, może być również smaczne i np. zmniejszać ryzyko otyłości. Osoby borykające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu będą mogły w sposób kreatywny spędzić czas w grupie, integrować się w czasie wspólnego działania, nawiązywać nowe znajomości, odkrywać własne talenty oraz dzielić się uwagami na temat wspólnych aktywności. Zajęcia pomogą rozwijać umiejętności manualne, które osoby z problemami w codziennym funkcjonowaniu wykorzystać mogą w trakcie codziennych czynności takich jak przygotowywanie posiłków.
Łącznie 10 godzin zajęć, tj. 4 spotkania po 2,5h każde.

Działanie 3 – Florystyka
Celem zajęć jest kreatywne spędzanie czasu w grupie, rozwijanie umiejętności manualnych oraz pomoc w rozwijaniu nowych pasji. Umiejętność dekorowania kwiatami stołów, układanie bukietów wzmocni poczucie wyjątkowości osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu oraz bycia potrzebnym, poprzez wzbogacenie różnego rodzaju uroczystości własnoręcznie zrobionymi dekoracjami.
Łącznie 20 godzin zajęć, tj. 10 spotkań po 2h każde.

Działanie 4 – Trening pamięci
Celem zajęć jest aktywizacja umysłowa uczestników projektu, gdyż pamięć w pewnym wieku słabnie, a wraz z nią słabną zdolności poznawcze mózgu – dotyczy to szczególnie uczestników projektu w bardziej zaawansowanym wieku, dla których szczególnie dedykowany jest projekt (kryteria punktowane w rekrutacji). To w pamięci gromadzona jest wiedza potrzebna do wykonywania nawet tak prostych czynności, jak ubieranie się czy utrzymanie higieny. Pamięć pozwala także komunikować się z innymi ludźmi, wyrażać swoje poglądy czy podejmować decyzje. Dzięki treningowi pamięci uczestnicy projektu będą mogli poznać techniki ćwiczenia mózgu tak, by ich zdolność zapamiętywania pozostała na odpowiednim poziomie i by możliwym było zapobieganie rozwojowi zaniku pamięci i demencji, które często wykluczają z życia w społeczeństwie.
Łącznie 30 godzin zajęć, tj. 15 spotkań po 2h każde.