Wspólne ćwiczenia w gminie Kcynia – zajęcia otwarte

19 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Dziewierzewie odbyły się zajęcia pilatesu, które miały charakter zajęć otwartych.


Zajęcia okazały się doskonałą okazją do wspólnej zabawy i integracji.


Piękna pogoda umożliwiła realizację części zajęć na trawie na zewnątrz Świetlicy Wiejskiej.

Celem wspólnych zajęć była integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób wymagających wsparcia z codziennym funkcjonowaniu) z lokalnym środowiskiem, a także zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o swoje zdrowie.

Ponadto wspólne zajęcia angażują członków lokalnej społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są doskonałą okazją do swobodnych rozmów, podczas których, zwłaszcza osoby starsze, chętnie dzielą się swoimi sprawami, troskami. Kontakt z drugim człowiekiem jest dla nich swoistą terapią.


Post Author: Wojciech Elszyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *